Lekkoatletyka – od starożytności do dzisiaj.

Animatorka

Lekkoatletyka to zagadnienie bardzo obszerne. Odnosi się do dyscyplin sportowych, które wykorzystują naturalny ruch człowieka. Te czynności, które towarzyszą człowiekowi od najmłodszych etapów jego rozwoju jak: bieganie, skakanie, chodzenie, stały się sportami zawodowymi. Już człowiek pierwotny w swoich zachowaniach przejawiał taki rodzaj ruchu. Chodził, biegał, by uciec przed niebezpieczeństwem, rzucał zaostrzonym przedmiotem, gdy polował i…