Zajęcia pozalekcyjne – na co warto zapisać dziecko?

Animatorka

Współcześnie istnieje popularny nurt zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku szkolnym. Nie chodzi tu tylko o zajęcia wyrównawcze, mające na celu zniwelowanie braków szkolnych, ale zajęcia o charakterze doskonalącym, wspierającym rozwój. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie brak umiaru rodziców. Przesada polega na nadmiernej ilości zajęć przypadającej na jedno dziecko. Niektórym bowiem wydaje…